kwartalnik
sprawdź czy musisz rejestrować
bazadanych
główna uslugi reach przedstawiciel konsorcja biuletyn pojecia kontakt
 
 

Podstawą udanej rejestracji oraz dalszego rozwoju form branży chemicznej będzie INFORMACJA.
Od 2004 r zbieramy dane o produktach chemicznych gromadząc je w bazach danych. Głównym ich celem jest dostarczanie naszym klientom wiedzy o produktach w branżach kosmetycznej, środków ochrony roślin, farbiarsko - lakierniczej oraz wielu innych.
Możemy pomóc w usprawnieniu przepływu informacji pomiędzy producentami oraz dalszymi użytkownikami.
W celu dobrego sporządzenia karty charakterystyki lub scenariusza narażenia potrzebne będą co najmniej następujące informacje

 • Drażniące lub żrące działanie na skórę
  • ocena dostępnych danych uzyskanych w wyniku badań na ludziach i zwierzętach,
  • ocena rezerwy kwasowej lub zasadowej,
  • badanie in vitro żrącego działania na skórę,
  • badanie in vitro drażniącego działania na skórę.
 • Działanie drażniące na oczy
  • ocena dostępnych danych uzyskanych w wyniku badań na ludziach i zwierzętach,
  • ocena rezerwy kwasowej lub zasadowej,
  • badanie in vitro drażniącego działania na oczy.
 • Działanie uczulające na skórę
  • ocena dostępnych danych uzyskanych w wyniku badań na ludziach i zwierzętach oraz danych alternatywnych,
  • badania in vivo.
 • Mutagenność
  • Badanie mutacji genowych u bakterii in vitro
 • Toksyczność ostra
  • Badanie przy narażeniu przez drogi pokarmowe

DALSI UŻYTKOWANICY
Zgodnie z Art. 37 ust. 4.REACH Dalszy użytkownik substancji w jej postaci własnej lub jako składnika preparatu sporządza raport bezpieczeństwa chemicznego zgodnie załącznikiem XII dla każdego zastosowania nie spełniającego warunków opisanych w scenariuszu narażenia lub, w stosownych przypadkach, w kategorii stosowania i narażenia podanej w dostarczonej mu karcie charakterystyki lub dla każdego zastosowania odradzanego przez jego dostawcę
Możemy pomóc Państwu w dobrym przygotowaniu się do tego zadania.
Gromadzimy dane co może ułatwić wykonywanie tego obowiązku.
  reach
rejestracja pełna substancji Zapraszamy do współpracy
Towary niebezpieczne
bazafirm-reach.png

sklep_baner.png

 
 
   
 
    copyright © 2007 - 2008 by MORITZ regdos.com - webdesign, sklepy internetowe